– Rețea de alimentare cu gaze în Cartierul Clucereasa;
– Extinderea serviciilor de utilități publice în zonele rezidențiale nou create în oraș;
– Modernizarea rețelelor de alimentare cu apă.